Специалности:

  • Боуен терапевт
  • Физиотерапевт

Образованиe:

Петър Константинов завършва медицинския колеж “Йорданка Филаретова” през 2007 г. със специалност рехабилитатор.

През 2010 г. завършва Медицински факултет към Медицинска академия – София за придобиване на бакалавърска степен по специалността Медицински рехабилитатор-ерготерапевт.

През 2012 г. Петър Константинов придобива магистърска степен в същия факултет.

Професионален път:

От 2007 г. до 2008 г. Петър Константинов работи като рехабилитатор по заместване в ДКЦ XXII София в отделението по физиотерапия и рехабилитация.

От 2008 г. до 2011 г. работи като рехабилитатор в ДКЦ XXIV София.

От 2011 г. до 2014 г. работи като рехабилитатор в СБДПЛР Панчарево.

От 2014 г. Петър Константинов е на свободна практика.

Присъединява се към екипа на “Първа детска консултативна клиника” през 2016 г.

Петър Константинов владее английски и италиански език.

Сертификати от завършени курсове:

12   3   4   5   6   7   8   9   10  11