Това не е масаж и не е акупунктура. Техниката на Боуен се различава от всичко, познато досега на официалната медицина. Това е холистична терапия, в която ударението се поставя върху потенциалната способност на тялото само да се привежда в равновесие. Както ти не приличаш на никого другиго в света, така и състоянието на здравето ти е единствено и само твоя реалност. Има един-единствен лекар, знаещ и разбиращ какво причинява болестното неравновесие в тялото ти: лекарят вътре в теб! Прилагането на специфичните и нежни движения Боуен на точно определени места по тялото провокират Вътрешния лекар, който поема управлението, за да започне процес на самолечение. Методът спомага за възвръщането на равновесието и хармоничното функциониране на тялото, за да може то да възстанови собствените си защитни механизми и във всяка конкретна ситуация да избира оптималния баланс за поддържане на здравето в превъзходно състояние.

Каква е тайната

Гениалността на Том Боуен, създателя на техниката Боуен, се състои в откритието му, че при дълбоко и цялостно отпускане на тялото се задейства способността му да се справя само с всякакви състояния извън нормата. При техниката Боуен тялото не бива насилвано да приема външна команда; ние просто изпращаме точните съобщения, за да може организмът да започне процеса на „реформатиране” на системата и нейното връщане към първоначалната матрица. В различни култури по света съществува вярата, че Творецът е вложил в нас целия необходим инструментариум за оцеляване и за живот в благополучие. Ние не решаваме проблемите, като въвеждаме в тялото изкуствени вещества; не използваме методи, носещи повече вреда, отколкото полза. Ние просто казваме на тялото да предприеме нужните стъпки и да започне лечение според собствените си рамки, ритъм и време, необходимо за процеса на възстановяване.